Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

BẠN TÂM TÌNH


Cậy thơ làm bạn cuối chiều
Mượn đời làm tứ mượn yêu làm vần
Lúc buồn nghe tiếng thơ ngân
Khi vui lại thả tình xuân với đời
Nhịp tim đập nói thành lời
Nụ hoa kết trái nhụy phơi nắng vàng
Tơ mềm không phụ tầm tang
Nên câu lục bát không màng hư danh
Người vui tìm bạn yến oang
Tôi vui kết bạn tâm tình với thơ.

Bùi Triệu Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét