Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Cớ sao


Ảnh: Internet

Con tằm ăn lá dâu xanh
Cớ sao cái kén trắng tinh nõn nà?
Cũng là cùng một kiếp hoa
Người trong nhung lụa, kẻ sa vũng bùn?
Hỏi trời, hỏi đất ngọn nguồn
Trời xanh chẳng thấu, đất buồn lặng thinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét