Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Viên phấn - Người thầy

Ảnh: Internet

Thân tặng các Thày Cô giáo và cựu học sinh nhân ngày 20 - 11


Viên phấn trắng một màu trong trắng
Như ngón tay trong một bàn tay
Thân nhẹ bẫng sao ân tình sâu nặng
Tình Thày Trò năm tháng ngát hương bay.

Đời Nhà giáo gia tài là cái chữ
Biết chắt chiu nên kiến thức thêm giàu
Trang giáo án dài ra, viên phấn mòn... bụi trắng
Ấm bàn tay cho đến lúc bạc đầu.

Tóc Thày bạc nhưng lòng còn phơi phới
Trò muối tiêu vẫn nhớ thuở học trò
Ríu rít bên nhau trong ngày họp mặt
Mấy mươi năm tình vẫn chẳng phai mờ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét